من می خواستم امروز یه عالمه در مورد ایلیای گلم بنویسم اما فرصت نشد ناراحت

فعلا این عکسای قرار وبلاگی ٢٩ آبان رو ببینید :

پسر شیطونک من !

وروجک دوست داشتنی خودم !

خفه نشی تو توپا مامان !

دو تا نقاش کوچولو ایلیا و فاطمه زهرا !

دو تا نقاش کوچولوی دیگه هستی جون و باران جون !

ملوسک و بلاچه عزیز دخترخاله های شیرین زبون !

ایلیای مامانی خودم !

آندیا شیطونک نانازی !

نیروانا نانازی  !

نیما شیر پسر عسلی !

ببخشید از مهدیار طبق معمول همیشه نشد عکس بگیریم بسکه این ور و اون ور میدویه . از امیرمهدی هم همینطور !