روزها همچنان در گذره و من هر روز شاهد بزرگتر شدن ايليای عزيزم هستم و بعضی موقع ها از اين گذشت سريع ايام غمگين ميشم و دلم ميگيره.

ايليا امروز ۲ ماه و ۲۰ روزشه و چيزی نمونده که ۳ ماهش رو تموم کنه.

دوستان گله می کنن که چقدر دير به دير آپ می کنی. همه اونايی که نی نی دارن اين و می دونن که بچه داری با همه شيرينيهاش ولی وقت آدم رو حسابی ميگيره و بخاطر همينم هست که مثل قبل نمی تونم تند تند بنويسم. همين که می دونم توی اين دنيای مجازی من و ايليا کلی دوست خوب و مهربون داريم برام خيلی با ارزشه و از همتون ممنونم که به ايليای من سر می زنين و هميشه دوست دارين که از حالش باخبر بشين.

اين عکسايی که ازش گذاشتم همه واسه وقتيه که تازه از حموم اومده. من خودم اين عکسا رو خيلی دوست دارم گفتم شايد برای شما هم جالب باشه. احتمالا با ديدن اين عکسای ايليا با اون کلاه آبيش ياد پسرخاله کلاه قرمزی ميفتين.

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

 

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting