پنج شنبه 17 اردیبهشت

زمان : دیروز بعدازظهر  - مکان : خونمون - ایلیا مشغول بازی ، من و باباسیامک مشغول دیدن یه برنامه در مورد انتخابات که با دانشجوهای یه دانشگاه صحبت می کردن و می گفتن شما دانشجوها از رییس جمهور چه انتظاری دارید و مدام کلمه دانشجو تکرار می شد.

ایلیا وسط بازیش ماشیناش و ول کرد اومد کنار ما یه چند لحظه ای برنامه رو نگاه کرد بعد گفت : ای بابا ! گیر دادن به دانشجو تعجب من و بابا سیامک : خندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده(به خدا ما اصلا یه همچین حرفی نزدیم)

---------------------------

زمان : جمعه شب - مکان : خونمون - جلوی تلویزیون مشغول دیدن سریال یوزارسیف .

ایلیا ناراحت از اینکه حواس من و باباسیامک کامل به فیلم یوزارسیفه و به اون توجه نمی کنیم یه دفعه وسط فیلم بدوبدو به حالتی که یه مطلب خیلی مهم و میخواد بهمون بگه وایساد جلو تی وی و تقریبا با صدایی شبیه داد و حرکات دست : مامان و بابا، مامان و بابا من و نگاه کنید . من بچه داشته باشم مامانش میشم بهش میگم پسر خوبی باشه ، ناخناش و بگیره ، حموم بره ، داروهاش و بخوره ، موهاش رو هم بعد از حموم  خشک کنه به حرف مامان و باباشم گوش کنه لبخند من و باباسیامک : خندهخندهخنده من : قربونت بشم ماچ پسر خوشگلم تو که مامانش نمیشی . باباش میشی . ایلیا : (با صدای بلند) نه ! من دوست دارم مامانش بشم ! ماچماچماچماچ

---------------------------

زمان : یه روز عصر - مکان : خونمون ، ایلیا مشغول بازی منم مشغول کارام

ایلیا خیلی بی مقدمه : مامان به من بگو ببخشید کار بد کردم . ببخشید تو رو دعوا کردم. بگو معذرت میخوام عصبانیت کردم تعجب من : مامان جان من چرا بگم ؟ تو کار بد کردی تو باید بگی . ایلیا : نه دیگه مثلا من مامان تو ام تو پسرمی . تو باید به من بگی ! خندهخندهخنده

---------------------------

زمان : دوباره یه عصر دیگه - مکان : خونمون ، ایلیا مشغول بازی ، من مشغول چند دقیقه استراحت

ایلیا : مامان میشه بری دفترم و بیاری ؟

من : مامان می بینی که من یه دقیقه دراز کشیدم. برو خودت بیار !

ایلیا : نه ! دوست دارم تو بیاری . مگه من مامان تو نیستم !

من : تعجبتعجبتعجبتعجب

ایلیا : ببین من مامانتم ! دوستت دارم ! بوست می کنم همیشه ! (چشاش و ریز کرد و خودش و لوس کرد) برو دفترم و واسم بیار دیگه ! تو دختر من مگه نیستی ! آفرین دختر خوبم ! خندهخندهخنده

 ---------------------------

زمان : چند روز پیش ظهر - مکان : ایلیا خونه مامانم و من هم اداره

گویا اون روز این عشق کوچولوی من دلش برای من خیلی تنگ شده بوده . از صبحش شروع کرده واسه مامانم درد و دل کردن بچم .

ایلیا : مامانی اینا (این ایناش و نمی دونم از کجا آورده چسبونده به مامانی نیشخند) مامانم کی میاد؟ من دیگه میخوام مامان سمیم و اذت (اذیت) نکنم. دیگه میخوام همیشه ها (همیشه رو میگه همیشه ها) به حرفش گوش کنم قلب(مامان فدای چشات شه فسقل کوچولی من)ماچ

بعدازظهر همون روز وقتی رسیدم خونه و بغلش کردم :

ایلیا:  مامان خوشگل منی . مامان ناز منی . دوستت دارم ! قلب اذتت (اذیتت) هم دیگه نمی کنم. به حرفت هم از این به بعد گوشی می کنم (کاشکی راست می گفت) ماچ

من : بغلبغلبغل

---------------------------

زمان : یه روز عصر - مکان : آرایشگاه عمواسماعیل

ایلیا رو معمولا باید به سختی ببریم آرایشگاه. از قیچی که میاد نزدیک گوشش میترسه . عمواسماعیل در حال کوتاه کردن موهای ایلیا بود. ایلیا از لحظه ای که نشست هر بار قیچی یه خورده به گوشش نزدیک می شد با صدای بلند می گفت عمواسماعیل خداحافظ نگران بچم فکر کرده بود هر موقع خداحافظی کنه میتونه از اونجا بیاد بیرون!  خندهخندهخنده

---------------------------

زمان : دیشب - مکان : خونمون باز دوباره جلوی تی وی هر سه تایی مشغول تماشای یه سریال که یه صحنش این بود که در بسته اتاق عمل و نشون می داد.

ایلیا : (با یه حالتی که میخواد یه نکته مهم و بگه با اشاره به سمت تی وی ) : مامان مامان داره اتاق عمل و نشون میده ها بازنده

من و بابا سیامک باز دوباره : تعجبتعجب تو از کجا می دونی اینجا اتاق عمله (آخه نه من و نه باباسیامک هیچ حرفی در مورد اتاق عمل اون لحظه و قبل هم نزده بودیم)

ایلیا (با حرکت دست مثلا داره برای ما توضیح میده) : تو کلاه قرمزی آقای مجی (مجری) مریض شد رفت اتاق عمل کلاه قرمزی براش گل برد . اینجا هم همون اتاق عملس دیگه .

من و باباسیامک : خندهخندهخنده

در ضمن اینم بگم که این پسرک ما هر آقای کچل یا کم مویی رو که می بینه بهش میگه آقای مجی (ایرج طهماسب) خندهخندهخنده

---------------------------

زمان : بعدازظهر جمعه - مکان : خونمون . ایلیا و ریحانه مشغول بازی توی اتاق . من و خاله سپیده هم توی آشپزخونه مشغول پختن شیرینی (زبانخانوم شده بیدیم)

دو تا وروجکا یه چند دقیقه ای بود صداشون در نمیومد. به سپیده گفتم باز اینا ساکتن برم ببینم چه دسته گلی دارن به آب میدن. وارد اتاق که شدم اولش خشکم زد تعجب بعدم غش کردم از خنده خاله سپیده رو صدا کردم و دوربین و برداشتم : خندهخندهخنده

فسقلیا صندلی رو کشون کشون برده بودن تو اتاق جلوی میزآرایش . عسلی میزآرایش رو هم کشیده بودن بیرون و این دو تا رو چسبونده بودن به هم و آقا ایلیا شده بود دختر خانوم مشتری و دراز کشیده بود رو تخت. ریحانه خانوم هم شده بود خانم آرایشگر .

شما هم نگاه کنید این دو تا وروجک بلا رو :

 

چه چشمی هم بسته ایلیا ، بدجور رفته تو حس ! ماچ به فکر زیر سرش هم بوده یه کوسن از رو مبل برداشته بود گذاشته بود زیر سرش  ! نیشخند

ریحانه جان خاله ! چشم بچم و کور کردی !

اینجا ریحانه خانوم داره واسه پسر ما کرم پودر میماله مثلا ! حالت دست ریحانه رو نگاه کنید فقط چه ماهرانه داره این کار و انجام میده ! همچین میکوبید به پوست بچم این کف دستش رو خنده والا طفلک مامانش خیلی هم اهل این حرفا نیست . باز خالش چرا ! نیشخند

اینجا هم دستش و کرده بود تو یکی از روژای من بعد با انگشتش میمالید به لب ریحانه . اینقدر این ریحانه بلاست ترسیده بود رژ و بگیره دستش ما سر برسیم. بهش میگم داری چیکار می کنی ریحانه ؟ ترسیده بود هیچی نگفت. ایلیا میگه: داله واسه من لوژ میژنه ! خندهخندهخنده 

تمام لوازم آرایش من و از کشو درآورده بودن داغون کرده بودن. دست و صورتا و لباساشون که دیگه دیدن داشت جوجه ها !امان از دست این دو تا وروجک !  متفکر

اون روزی به ایلیا میگم فردا رفتی خونه مامانی اینا نیحانه هم اونجاست (اینقدر ایلیا گفته نیحانه من هم به زبون خودش گفتم نیحانه) شیطونی نکنیدا. بچه های خوبی باشید با هم بازی کنید. ایلیا با یه حالتی برگشته بهم میگه : مامانی نیحانه نه ! ریحانه سادات (ریحانه ساداته) خندهخندهخندهخنده

اینم عکسای 10 روز قبله که یه قرار وبلاگی داشتیم تو دنیای بازی (بولینگ عبدو) که خیلی هم خوش گذشت. اونجا مامان مهسا و کورش کوچولو ، مامان مژگان و آندیا عسلی، مامان مریم و کیارش عزیز، مامان ندا و ستایش بلا و مامان اکرم و امیرمهدی شیطون و بیتا مامان کیان و کیارش که البته بدون دوقولوها اومده بود رو ملاقات کردیم و از دیدنشون خوشحال شدیم. از ساعت 6 اونجا بودیم تا 9 شب . البته همه زودتر رفتن اما مگه من و مژگان می تونستیم ایلیا و آندیا رو از اونجا ببریم بیرون. با هزار کلک تا دم در خروجی میاوردیمشون اما جیغ و داد و گریه که میخواستن یه چیز دیگه سوار شن. همه بازیهای اونجا رو این دو تا وروجک سوار شدن. اینم عکسای اون روز :

کورش - ایلیا - آندیا . از این تله کابینه خیلی خوششون اومده بود دو بار سوار شدن تازه آخرش هم پیاده نمیشدن.

ستایش

کیارش

آندیا که پشت ایلیاست چهرش معلوم نیست. کورش و ایلیا (دهن ایلیا رو دارید کهخندهاحساسات خودت و کنترل کن مادربغل)

ایلیا که آقای راننده شده و آندیا هم مسافر . اینجا همه رفته بودن من و مژگان گیر کرده بودیم با این دو تا شیطونک که این ماشینه رو قرق (؟) کرده بودن به هیچ وجه هم پیاده بشو نبودن. تازه هر بچه ای هم که میومد سوار بشه ایلیا دستور میداد بره یه ماشین دیگه سوار شه . ماشینای دیگه بهترن این ماشین خوب نیست نیشخندخنده

ایلیا که رو تاپ همش در حال قردادن بود. قرش گرفته بود بچم  مژه

ایلیا همه بازی ها رو سوار قرمزش میشد. این بچه عاشق رنگ قرمزه !

مثل همیشه امیرمهدی اینقدر این ور و اون ور میپرید که اصلا ما ندیدمش که ازش عکس بندازیم. تازه یه بارم گم شد اما زود خدا رو شکر پیدا شد! ماچ

/ 73 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارینا

سلام چه نی نی نازی دوست داشتی تبادل لینک کنیم فقط بگو با چه اسمی شما را لینک کنم یه سری هم به سارینای من بزن [ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ]

پارمیدا

سلام سمیه جان آخ خاله فداش بشه. وبلاگ قشنگی داری.یه جورایی متفاوته به وبلاگ منم سر بزن.خوشحالم میکنی. یه سوپرایز برات دارم.خیلی ها طالبش شدن. منتظرتم.نظر یادت نره. مرسی

ليلا

حس قشنگ مادري چه اسم قشنگي همه مطالب رو در مورد ايايا جان خوندم چقد رخنديديم و چقدرلذت بردم راستش من باردارم الان ماه 8 بارداريم فرزند من هم پسره خيلي خوشحال ميشم اگه با من در ارتباط باشيد و كمكم كنيد يا علي